Zahrada je neustále se měnící živel a často může stát, že se v průběhu času změní pod rukami příliš rychle, ztrácí svoje kouzlo vlivem stopy času, či naopak dlouho v tichosti spí. Proto vám nabízíme i služby, kdy zahradu přebudujeme dle vašich aktuálních přání, potřeb a snů.

Při rekonstrukci postupujeme podobně jako při  návrhu a realizaci zahrady nové

  • Nejprve spolu místo společně navštívíme
  • Pobavíme se o vašich potřebách a vizích
  • Určíme si, co je možné a nezbytné v prostoru zachovat
  • Vypracujeme koncept nové podoby zahrady
  • A po odsouhlasení se pustíme do práce

Ukázky rekonstrukcí zahrad našich klientů najdete v našich referencích.