V rámci působení na Letišti Václava Havla byla v únoru 2023 provedena výměna vertikální živé stěny na terminálu 1.

Celkem bylo vyjmuto a vyměněno okolo 500 ks pokojových rostlin. 

Současně na stěně provádíme údržbu spolu s ostatními vertikálními zahradami na ploše terminálu 1 a terminálu 2.