Stržení starého travního drnu a nahrazení kobercovým trávníkem. Úprava stávajících výsadeb.