Realizace střešní terasy, kde jsme využili velkoobjemové truhlíky i truhlíky na zábradlí. Terasu jsme navíc doplnili o venkovní vertikální zahradu.

Vertikální zahradu jsme z jedné třetiny osázeli letničkami, další část tvoří bylinky, a dašlí vyplňují trvalky s okrasnými travinami, jejichž výhoda spočívá v tom, že je na počátku nové sezóny není třeba narazovat novými rostlinami.