Realizace střešní zahrady s pobytovým trávníkem. Obvod trávníku lemuje výsadba z okrasných travin mulčovaná kačírkem.