Realizace střešní zahrady v 9. patře bytového domu. K domu byl problematický přístup jeřábem, tudíž jsme střešní substrát „foukali“ pomocí mobilního sila. Zajímavostí bylo, že se jednalo o maximální vzdálenost, kterou technologie dovolí (80m dálkových ve vodorovné poloze + 30m výškových, takže celkem cca 110m potrubí). Na střechu bylo dopraveno 25m3 střešního substrátu. 

Na terase bylo položeno 30 m2 travního koberce, který je vzhledem k větrnosti a sluneční expozici zavlažován podmokem. 

Do truhlíku na zakázku byly vysazeny vzrostlé keře, živý plot, trvalky, vinná réva a bylinky.