Studie využití veřejného prostoru pro tři generace – dětské hřiště, herní prvky pro seniory a relaxační prostor.