Realizace stěny z živých rostlin v těchto administrativních prostorech nám dělá obrovskou radost. Zelenou stěnu „zdobí“ přes 350 kusů rostlin a oživuje vstupní prostor od prosince 2021.

Přáním zákazníka bylo vytvořit vertikální zahradu do vstupní části budovy. Cílem bylo vytvořit efektivní stěnu nenáročnou na údržbu s hydroponickým pěstováním.

Součástí realizace byl závlahový systém napojený na vodovodní řad i s odvodem odpadní vody, instalace osvětlení, instalace nosného systému a opláštění a samotné osázení vhodnou interiérovou zelení.