Modelace terénu, příprava výsadbových ploch, pokládka „neviditelného“ obrubníku a výsev trávníku.