Úprava stávající zahrady, výsadba vzrostlých bambusů, doplnění výsadeb a výsadba soliterních stromů.