Individuální projekt je základním kamenem každé zahrady. Řeší jednotlivé aspekty prostoru a rostlin do nejmenších detailů a tvoří z nich kompaktní celek. Na zřetel bereme nejen přání zákazníka, ale také klimatické a přírodní podmínky, nároky rostlin, vazbu domu na zahradu a další faktory důležité pro vytvoření příjemného a funkčního prostředí.

Postup při vzniku projektu

  • První konzultace se odehrává na vaší (budoucí) zahradě. Vyslechneme vaše přání a potřeby, provedeme analýzu přírodních charakteristik a pozemek zaměříme.
  • Následně vypracujeme studii zahradně-architektonických řešení (grafické rozvržení ploch – trávník, zpevněné plochy, stromy, keřové výsadby, trvalky, vodní prvek, apod.). Poté s vámi studii zkonzultujeme a vybereme nejvhodnější řešení.
  • Finalizujeme vybranou studii – upřesnění rostlinného materiálu (fotodokumentace s popisem), tvorba půdorysného osazovacího plánu, seznam rostlin a použitých materiálů. Předkládáme vám výkaz výměr a textovou část projektu (popis současného stavu, návrhu řešení a plán péče). 
  • Na vaše přání vyhotovíme obrazovou vizualizaci ztvárněného prostoru, která obsahuje kresby detailů a různé pohledy na zahradu.
  • Na základě výkazu výměr zpracujeme rozpočet pro realizaci.
  • Po schválení konečné podoby projektu začíná samotná realizace.