Individuální projekt je pro nás základním kamenem každé zahrady. Řeší totiž jednotlivé aspekty prostoru i rostlin do nejmenších detailů a tvoří z nich kompaktní celek. Na zřetel bereme nejen přání zákazníka, ale také klimatické a přírodní podmínky, nároky rostlin, vazbu domu na zahradu a další faktory důležité pro vytvoření příjemného a funkčního prostředí.

Navrhujeme

Naše priority

  • individuální přístup
  • kvalita a funkčnost
  • estetický dojem

Jak postupujeme u projektování zeleně

První schůzka a konzultace

Odehrává se většinou na vaší (budoucí) zahradě. Vyslechneme si vaše přání a potřeby. Provedeme analýzu zeleně a zaměření pozemku.

Zhotovení koncepční studie

Vypracujeme studii zahradně-architektonických dispozic (jednoduché grafické rozvržení ploch zeleně a jiných zahradních prvků). A zkonzultujeme výběr nejlepšího možného řešení.

Odsouhlasení a vyhotovení finální studie s fotodokumentací

Po vašem odsouhlasení vyhotovíme finální studii, v níž upřesněníme charakter vegetačních ploch i fotodokumentaci s popisem (inspirační a referenční fotografie).

Vyhotovení detailní dokumentace – osazovacího a vytyčovacího plánu

Předáme výkres rozvržení rostlin v záhonech a zahradě včetně kótování. Dodáme výkaz výměr, seznam rostlin a použitých materiálů. Předložíme textovou část projektu (popis současného stavu, návrh řešení a plán péče). Na vaše přání vám navíc zvlášť vyhotovíme obrazovou vizualizaci ztvárněného prostoru, která obsahuje kresby detailů i různé pohledy na zahradu.

Vypracování rozpočtu

Vypracujeme hrubou kalkulaci na realizaci zahrady dle projektové dokumentace.

Realizace zahrady

Po schválení konečné podoby projektu zahrady se domluvíme na vašich a našich časových možnostech, a zahájíme samotnou realizaci.

Jak vypadá projekt zahrady

Ukázka projektu zahrady
Situační plán zahrady s legendou
Vytyčovací výkres s kótami
Osazovací výkres trvalkového záhonu
Technická zpráva projektu
Výkaz výměr
Specifikace použitých rostlin
Moodboard s vybraným sortimentem rostlin

Dále by vás mohlo zajímat