Realizace poloextenzivní střešní zahrady v Lasvicích. Součástí realizace byla instalace závlahového systému, položení vegetačního souvrství a výsadby okrasných keřů, trvalek a rozchodníků.